มี 7 หลักสูตรดนตรีระดับจากUniversity of Plymouth

uk

1878

13

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 501

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Computing, Audio and Music Technology BSc (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£13,800.00 (557,844 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MA Music

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£14,800.00 (598,268 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MPhil/PhD Music

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2020, 1 มกราคม 2021, 1 เมษายน 2021

£17,170.00 (694,071 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MPhil/PhD Music

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2020, 1 มกราคม 2021, 1 เมษายน 2021

£17,170.00 (694,071 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Music BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£13,800.00 (557,844 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ResM Computer Music

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2020, 1 มกราคม 2021, 1 เมษายน 2021

£17,170.00 (694,071 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PGCE Secondary (Music)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£13,800.00 (557,844 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Plymouth กว่า 2 ใน 3 ได้รับการยอมรับในระดับโลก หรือได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

  • อยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติ Dartmoor
  • มหาวิทยาลัยมีศิษย์เก่ากว่า 139,000 คน จาก 135 ประเทศ
  • ได้รับรางวัล TEF ระดับเงินสำหรับคุณภาพการสอน
  • ได้รับรางวัล Queen’s Anniversary สองครั้ง