มี 12 หลักสูตรการบัญชีระดับจากUniversity of Salford

uk

1146

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Accounting and Finance BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance MSc/PGDip/PGCert

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020, มิถุนายน 2020, กรกฎาคม 2020, กันยายน 2020, พฤศจิกายน 2020

£14,274.00 (580,716 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance with Foundation Year BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance with Professional Experience Year BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Finance and Investment Management MSc

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020, มิถุนายน 2020, กรกฎาคม 2020, กันยายน 2020, พฤศจิกายน 2020

£14,274.00 (580,716 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fraud and Risk Management (Forensic Accounting) MSc/PgDip/PgCert

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020, มิถุนายน 2020, กรกฎาคม 2020, กันยายน 2020, พฤศจิกายน 2020

£14,274.00 (580,716 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Banking and Finance - MSc/PgDip/PgCert

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020, มิถุนายน 2020, กรกฎาคม 2020, กันยายน 2020, พฤศจิกายน 2020

£14,274.00 (580,716 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Professional Accounting MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£14,274.00 (580,716 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Real Estate Surveying (Valuation and Finance) - Accelerated BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Real Estate Surveying (Valuation and Finance) - Accelerated Day Release BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Corporate Finance - MSc/PgDip/PgCert

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020, มิถุนายน 2020, กรกฎาคม 2020, กันยายน 2020, พฤศจิกายน 2020

£14,274.00 (580,716 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Real Estate Surveying (Valuation and Finance) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Salford เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการพัฒนาก้าวหน้าในระดับสากลซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ทางภาคเหนือของประเทศอังกฤษ

  • วิทยาเขตชั้นยอดใกล้กับใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์
  • ทุนการศึกษามูลค่าสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ
  • มีการเปิดสอนหลักสูตรปูพื้นนานาชาติเป็นการเฉพาะ
  • มีการมอบทุนการศึกษา 5 ล้านปอนด์ในเวลา 5 ปี