มี 7 หลักสูตรการพัฒนา / การจัดการทรัพย์สินระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Salford

uk

1002

3

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Planning and Development (Accelerated Day Release) MSci (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 22 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Planning and Development (Accelerated Degree) MSci (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 22 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Planning and Development MSci (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 22 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Property and Real Estate (Accelerated Day-Release) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มิถุนายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Property and Real Estate (Accelerated Full-Time) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Property and Real Estate BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Property and Real Estate with Foundation Year BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Salford เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการพัฒนาก้าวหน้าในระดับสากลซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ทางภาคเหนือของประเทศอังกฤษ

  • วิทยาเขตชั้นยอดใกล้กับใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์
  • ทุนการศึกษามูลค่าสูงสำหรับนักศึกษานานาชาติ
  • มีการเปิดสอนหลักสูตรปูพื้นนานาชาติเป็นการเฉพาะ
  • มีการมอบทุนการศึกษา 5 ล้านปอนด์ในเวลา 5 ปี