มี 81 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากUniversity of Surrey

36745

521

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Materials MSc

เข้าชม55ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - ตุลาคม 2018

£20,500.00 (897,904 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aerodynamic and Environmental Flow PhD

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มวันที่ - มกราคม 2018, เมษายน 2018, กรกฎาคม 2018, ตุลาคม 2018

£20,800.00 (911,044 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemistry BSc (Hons)

เข้าชม22ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biochemistry BSc (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biological Sciences BSc (Hons)

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biological Sciences BSc (Hons)

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biomedical Science BSc (Hons)

เข้าชม18ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biomedical Science BSc (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biomedicine with Data Science BSc (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biomedicine with Data Science BSc (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biomedicine with Electronic Engineering BSc (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biomedicine with Electronic Engineering BSc (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - 24 กันยายน 2018

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Surrey เปิดสอนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติในหลากหลายสาขา

  • มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยและการสอน
  • สภาพแวดล้อมการเรียนแบบสหวิทยาการอันมีชีวิตชีวา
  • มีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมกับองค์กรระหว่างประเทศ