มี วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดสอนที่ University of Surrey Surrey 92 คอร์ส

University of Surrey

University of Surrey

สหราชอาณาจักร

เข้าชม7208ครั้ง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Materials MSc

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£19,000.00 (835,649 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry and Physiology MD

เข้าชม11ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มวันที่ - เมษายน 2017, ตุลาคม 2017

£20,000.00 (879,630 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry and Physiology PhD

เข้าชม16ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มวันที่ - เมษายน 2017, ตุลาคม 2017

£20,000.00 (879,630 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biochemistry BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biological Sciences BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biological Sciences BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biomedical Science BSc (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biomedical Science BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biomedicine with Data Science BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biomedicine with Data Science BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biomedicine with Electronic Engineering BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

ดูรายละเอียดคอร์ส

ชอบมหาวิทยาลัยนี้