ทั้งหมดที่ University of Warwick อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

2327

21

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 77

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Accounting and Finance (with Foundation Year) BSc (Hons)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£25,770.00 (1,012,818 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance MSc

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 July 2020

£35,750.00 (1,405,054 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Adult Education and Lifelong Learning PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Legal Studies LLM

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 July 2020

£18,380.00 (722,374 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Mechanical Engineering MSc

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 July 2020

£27,160.00 (1,067,448 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Analytical Sciences and Instrumentation MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 July 2020

£27,160.00 (1,067,448 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ancient History and Classical Archaeology BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£20,210.00 (794,297 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ancient History and Classical Archaeology with Study in Europe BA (Hons)/BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£20,210.00 (794,297 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ancient Visual and Material Culture MA

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 July 2020

£21,280.00 (836,351 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Linguistics Mphil

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Linguistics PhD

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Theatre: Arts, Action, Change MA

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 July 2020

£21,280.00 (836,351 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Warwick เป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของโลกที่จะมอบแรงบันดาลใจ, แรงผลักดัน, พลังขับเคลื่อนและความช่วยเหลือให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

  • อันดับที่ 32 ของโลกในด้านชื่อเสียงที่มีกับผู้จ้างงาน
  • มหาวิทยาลัยการวิจัยอันดับ 7 ของสหราชอาณาจักร
  • Coventry เป็นเมืองวัฒนธรรมแห่งปี 2021
  • นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงตัวแทนทางธุรกิจเกือบ 300 ราย