ทั้งหมดที่ Melbourne Polytechnic ออสเตรเลีย

null

3268

29

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Creative Product Development

เข้าชม20ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$13,700.00 (282,779 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Graphic Design

เข้าชม56ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$14,200.00 (293,099 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Hospitality Management

เข้าชม17ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Jewellery and Object Design

เข้าชม39ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$13,928.00 (287,485 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Marketing and Communication

เข้าชม34ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Music Industry (Performance)

เข้าชม14ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$15,056.00 (310,768 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Music Industry (Sound Production)

เข้าชม29ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$15,056.00 (310,768 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Screen and Media (Digital Content Creation)

เข้าชม13ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$15,300.00 (315,804 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree of Early Years Studies

เข้าชม14ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$17,776.00 (366,911 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Accounting

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$17,252.00 (356,095 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Agriculture and Technology (Agribusiness)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$26,800.00 (553,173 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Agriculture and Technology (Agronomy)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$26,800.00 (553,173 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยวิทยาเขต 7 แห่ง Melbourne Polytechnic นำเสนอวุฒิการศึกษาที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ

  • หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาระดับชั้นนำของออสเตรเลีย
  • นักศึกษานานาชาติจากมากกว่า 70 ประเทศ
  • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการศึกษาระดับนานาชาติ
  • พันธมิตรร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำ