มี 22 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากMelbourne Polytechnic

null

2981

27

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Creative Product Development

เข้าชม21ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,500.00 (303,434 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Graphic Design

เข้าชม54ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,900.00 (311,805 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Jewellery and Object Design

เข้าชม35ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,628.00 (306,113 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Music Industry (Performance)

เข้าชม8ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$16,052.00 (335,912 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Music Industry (Sound Production)

เข้าชม21ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$16,600.00 (347,380 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Illustration

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$20,036.00 (419,283 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Music

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2020

A$20,700.00 (433,179 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Interior Decoration

เข้าชม56ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$15,700.00 (328,546 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Music Industry (Performance)

เข้าชม35ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate IV in Music Industry (Sound Production)

เข้าชม32ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Graphic Design

เข้าชม51ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$17,552.00 (367,302 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma of Interior Design and Decoration

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 0.5 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยวิทยาเขต 7 แห่ง Melbourne Polytechnic นำเสนอวุฒิการศึกษาที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ

  • หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาระดับชั้นนำของออสเตรเลีย
  • นักศึกษานานาชาติจากมากกว่า 70 ประเทศ
  • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการศึกษาระดับนานาชาติ
  • พันธมิตรร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำ