มี 29 หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระดับจากMelbourne Polytechnic

null

3237

30

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Creative Product Development

เข้าชม20ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$13,700.00 (284,387 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Graphic Design

เข้าชม56ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$14,200.00 (294,766 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Advanced Diploma of Hospitality Management

เข้าชม17ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Jewellery and Object Design

เข้าชม39ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$13,928.00 (289,120 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Marketing and Communication

เข้าชม33ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Music Industry (Performance)

เข้าชม14ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$15,056.00 (312,535 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Music Industry (Sound Production)

เข้าชม27ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$15,056.00 (312,535 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Diploma of Screen and Media (Digital Content Creation)

เข้าชม13ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$15,300.00 (317,600 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Associate Degree of Early Years Studies

เข้าชม14ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$17,776.00 (368,998 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education (Early Years)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กุมภาพันธ์ 2020

A$17,776.00 (368,998 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate I in Transition Education

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$19,952.00 (414,168 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate III in Early Childhood Education and Care

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ด้วยวิทยาเขต 7 แห่ง Melbourne Polytechnic นำเสนอวุฒิการศึกษาที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ

  • หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาระดับชั้นนำของออสเตรเลีย
  • นักศึกษานานาชาติจากมากกว่า 70 ประเทศ
  • ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการศึกษาระดับนานาชาติ
  • พันธมิตรร่วมกับมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำ