ทั้งหมดที่ University of Roehampton อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

310

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£13,000.00 (525,506 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Adult and Mental Health Nursing MSci (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£13,145.00 (531,367 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Adult Nursing BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,875.00 (520,453 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ancient History BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£13,145.00 (531,367 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ancient History extended degree BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£13,145.00 (531,367 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£13,000.00 (525,506 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology of Health MRes

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£14,978.00 (605,463 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Art Psychotherapy MA

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£10,600.00 (428,489 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Attachment Studies MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£14,978.00 (605,463 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Audiovisual Translation MA/PGDip/PGCert

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£14,978.00 (605,463 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BFA Dance BFA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£13,145.00 (531,367 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biological Sciences BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£13,000.00 (525,506 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้