มี 121 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากBrunel University London

uk

7691

46

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 351

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Ageing Studies MPhil

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

£18,720.00 (730,949 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ageing Studies PhD

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

£18,720.00 (730,949 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology and Sociology BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£14,325.00 (559,340 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology and Sociology with Placement BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£14,325.00 (559,340 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology and Sociology with Placement BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£14,325.00 (559,340 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£15,860.00 (619,276 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology MPhil

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

£15,400.00 (601,315 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology of Childhood, Youth and Education MSc

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£15,400.00 (601,315 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology of International Development and Humanitarian Assistance MSc

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£15,400.00 (601,315 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ ตุลาคม 2020

£15,400.00 (601,315 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology with Placement BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£15,860.00 (619,276 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology with Placement BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£15,860.00 (619,276 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Brunel เป็นบ้านของนักศึกษาต่างชาติกว่า 2,500 คน และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งใน 25 มหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (THE 2017)

  • เป็นหนึ่งใน UK’s top 25 ที่บัณฑิตมีเงินเดือนเริ่มต้นสูงที่สุด
  • วิทยาเขตเดี่ยวที่มีชุมชนนักศึกษาต่างชาติที่มีชีวิตชีวา
  • เป็นหนึ่งใน UK's top 50 universities (CUG 2018)
  • ได้รับรางวัล silver award ในด้านคุณภาพการสอน (TEF 2017)