เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ Imperial College London

uk

3508

17

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 11

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Aeronautical Engineering MEng (Hons)

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2022

£35,100.00 (฿ 1,604,938) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Aeronautics PhD

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021, ธันวาคม 2021

£26,500.00 (฿ 1,211,706) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biochemistry BSc (Hons)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2022

£36,200.00 (฿ 1,655,235) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biochemistry with French for Science BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2022

£36,200.00 (฿ 1,655,235) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biochemistry with German for Science BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2022

£36,200.00 (฿ 1,655,235) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biochemistry with Spanish for Science BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2022

£36,200.00 (฿ 1,655,235) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bioengineering MD

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021, ธันวาคม 2021

£26,500.00 (฿ 1,211,706) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bioengineering PhD

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021, ตุลาคม 2021, พฤศจิกายน 2021, ธันวาคม 2021

£26,500.00 (฿ 1,211,706) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biological Sciences BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2022

£36,200.00 (฿ 1,655,235) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biological Sciences with French for Science BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2022

£36,200.00 (฿ 1,655,235) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biological Sciences with German for Science BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2022

£36,200.00 (฿ 1,655,235) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biological Sciences with Spanish for Science BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 1 ตุลาคม 2022

£36,200.00 (฿ 1,655,235) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้