ทั้งหมดที่ Imperial College London อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

3570

11

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 11

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Aeronautical Engineering MEng (Hons)

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 ตุลาคม 2021

£33,750.00 (฿ 1,380,071) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biochemistry BSc (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 ตุลาคม 2021

£34,500.00 (฿ 1,410,740) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biochemistry with French for Science BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 ตุลาคม 2021

£34,500.00 (฿ 1,410,740) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biochemistry with German for Science BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 ตุลาคม 2021

£34,500.00 (฿ 1,410,740) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biochemistry with Spanish for Science BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 ตุลาคม 2021

£34,500.00 (฿ 1,410,740) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biological Sciences BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 2 ตุลาคม 2021

£34,500.00 (฿ 1,410,740) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biological Sciences with French for Science BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 ตุลาคม 2021

£34,500.00 (฿ 1,410,740) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biological Sciences with German for Science BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 ตุลาคม 2021

£34,500.00 (฿ 1,410,740) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biological Sciences with Spanish for Science BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 ตุลาคม 2021

£34,500.00 (฿ 1,410,740) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biomaterials and Tissue Engineering MEng (Hons)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 ตุลาคม 2021

£33,750.00 (฿ 1,380,071) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biomedical Engineering MEng (Hons)

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 ตุลาคม 2021

£33,750.00 (฿ 1,380,071) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Biosystematics MRes

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

£24,250.00 (฿ 991,607) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้