ทั้งหมดที่ London South Bank University อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

709

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 1001

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Accounting and Finance BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£13,780.00 (524,195 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance CertHE

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£13,780.00 (524,195 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance PhD

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, ตุลาคม 2019, พฤศจิกายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Adult Nursing (Extended Degree) BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Adult Nursing BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£13,780.00 (524,195 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Adult Nursing PgDip / MSc

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

£46,250.00 (1,759,364 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Clinical Practice PgDip / Top up to MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Vehicle Engineering BEng (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£13,780.00 (524,195 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Vehicle Engineering MEng (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£13,780.00 (524,195 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Allied Health Professions PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 48 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019, ตุลาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Animation BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£13,780.00 (524,195 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Applied Accounting MSc

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 15 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้