มี 11 หลักสูตรการค้าปลีกแฟชั่นระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSolent University (Southampton)

uk

601

5

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Fashion Buying and Merchandising BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,875.00 (493,311 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Buying and Merchandising with Design Foundation BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£11,000.00 (421,469 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Buying and Merchandising with Design Foundation Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£11,330.00 (434,113 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Buying and Merchandising with Placement and Design Foundation Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£11,330.00 (434,113 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Buying and Merchandising with Placement and Design Foundation Year BA (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£2,200.00 (84,294 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Buying and Merchandising with Placement BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,875.00 (493,311 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Management with Marketing and Design Foundation Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£11,330.00 (434,113 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Management with Marketing and Design Foundation Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£11,000.00 (421,469 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Management with Marketing BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,875.00 (493,311 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Management with Marketing with Placement and Design Foundation Year BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£11,000.00 (421,469 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Fashion Management with Marketing with Placement BA (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£12,875.00 (493,311 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้