เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ Heriot-Watt University Malaysia

malaysia

130

1

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

BBA (Hons) Bachelor of Business Administration

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022

RM41,200.00 (฿ 312,589) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BEng (Hons) / MEng Chemical Engineering

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022

RM51,920.00 (฿ 393,922) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BEng (Hons) / MEng Civil Engineering

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022

RM51,920.00 (฿ 393,922) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEARS/4 YEARS

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022

RM51,920.00 (฿ 393,922) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BEng (Hons) in Mechanical Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022

RM51,920.00 (฿ 393,922) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BSc (Hons) in Actuarial Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022

RM49,920.00 (฿ 378,748) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BSc (Hons) in Construction Project Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022

RM41,200.00 (฿ 312,589) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BSc (Hons) Psychology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022

RM41,200.00 (฿ 312,589) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BSc (Hons) Psychology with Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022

RM41,200.00 (฿ 312,589) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BSc (Hons) Quantity Surveying

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022

RM41,200.00 (฿ 312,589) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BSc (Hons) Statistical Data Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022

RM49,920.00 (฿ 378,748) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

MA (Hons) Business and Finance

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 1 กันยายน 2021, 10 มกราคม 2022

RM41,200.00 (฿ 312,589) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้