มี 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับจากCyberjaya University College of Medical Sciences

malaysia

92

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

Foundation in Allied Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 YEAR (3 SEMESTERS)

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master in Science (MSc)

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 - 6 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน, ธันวาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้