เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ University of Reading Malaysia

malaysia

76

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

สนใจเรียนต่อมาเลเซีย เอาเล่มนี้ไปอ่านครบเรื่องสำคัญที่ควรรู้!

BA Business and Management

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021

RM45,200.00 (฿ 342,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Bachelor of Laws (LL.B)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021

RM45,200.00 (฿ 342,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BSc Accounting and Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 YEARS, INCLUDING 1 YEAR WORK PLACEMENT

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021

RM45,200.00 (฿ 342,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BSc Finance and Business Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021

RM45,200.00 (฿ 342,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BSc Psychology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021

RM45,200.00 (฿ 342,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BSc Quantity Surveying

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021

RM45,200.00 (฿ 342,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

BSc Real Estate

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021

RM45,200.00 (฿ 342,937) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Foundation in Business

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

RM23,600.00 (฿ 179,056) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้