มี 46 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับจากUniversity of South Wales

17254

250

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

Biology (Including Foundation Year) BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£11,900.00 (522,581 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biology BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£11,900.00 (522,581 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Biology MBiol (Hons)

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£11,900.00 (522,581 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Chemistry (Including Foundation Year) BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£11,900.00 (522,581 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Chemistry BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£11,900.00 (522,581 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Chemistry MSci (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£11,900.00 (522,581 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Community Football Coaching and Development FdSc

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£11,900.00 (522,581 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Electronics and Information Technology MSc

เข้าชม22ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มวันที่ - กุมภาพันธ์ 2018, กันยายน 2018

£12,600.00 (553,321 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Football Coaching and Development FdSc

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£11,900.00 (522,581 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Football Coaching and Performance BSc (Hons)

เข้าชม14ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£11,900.00 (522,581 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Football Coaching, Development and Administration BSc (Hons)

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£11,900.00 (522,581 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Forensic Biology (Including Foundation Year) BSc (Hons)

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2018

£11,900.00 (522,581 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย South Wales มีหลักสูตรมากกว่า 500 หลักสูตรตั้งแต่ระดับปูพื้นจนถึงระดับปริญญาเอกให้นักศึกษานานาชาติได้เลือกเรียน

  • USW เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับชั้นนำของสหราชอาณาจักร
  • วิทยาเขตในเมือง Cardiff, Pontypridd และ Newport
  • มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก
  • มีการลงทุนมากกว่า 160 ล้านปอนด์ในสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย