มี วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดสอนที่ University of South Wales Rhondda Cynon Taff 44 คอร์ส

University of South Wales

University of South Wales

สหราชอาณาจักร

เข้าชม13671ครั้ง

Biology BSc (Hons)

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£11,900.00 (531,040 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biology BSc (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£10,300.00 (459,640 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Biology MBiol (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Chemistry BSc (Hons)

เข้าชม9ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£10,300.00 (459,640 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Chemistry BSc (Hons) with a foundation year

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£11,900.00 (531,040 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Chemistry MSci (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£11,900.00 (531,040 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Civil Engineering and Environmental Management MSc

เข้าชม43ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017, กุมภาพันธ์ 2018, กันยายน 2018

£12,600.00 (562,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Community Football Coaching and Development FdSc

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£11,900.00 (531,040 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Computing Mathematics BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017, กันยายน 2018

£11,900.00 (531,040 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Computing Mathematics MMath (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017, กันยายน 2018

£11,900.00 (531,040 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Electronics and Information Technology MSc

เข้าชม17ครั้ง

หลักสูตรปริญญาโทและเอก

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017, กุมภาพันธ์ 2018, กันยายน 2018

£12,600.00 (562,278 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

Football Coaching and Development FdSc

เข้าชม7ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มวันที่ - กันยายน 2017

£11,900.00 (531,040 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ชอบมหาวิทยาลัยนี้