มี 8 หลักสูตรวิศวกรรมการบินระดับจากUniversity of South Wales

uk

4136

24

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 1001

Aeronautical Engineering (Including Foundation Year) BEng (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£12,600.00 (485,521 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aeronautical Engineering (Sandwich course) BEng (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£12,600.00 (485,521 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aeronautical Engineering BEng (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£12,600.00 (485,521 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aeronautical Engineering MSc

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£13,400.00 (516,348 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aircraft Maintenance Engineering Systems (Including Foundation Year) BSc (Hons)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£12,600.00 (485,521 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aviation Engineering and Management MSc

เข้าชม188ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£13,400.00 (516,348 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aeronautical Engineering MEng (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

£12,600.00 (485,521 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Aircraft Engineering and Maintenance Systems BSc (Hons)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

95% ของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย South Wales สามารถหางานทำและเรียนต่อได้ภายในหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร
  • เปิดสอนมากกว่า500หลักสูตร
  • ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการชั้นนำ
  • ครูผู้สอนมีความชำนาญในสาขาวิชาของตนเอง