มี 2 หลักสูตรกายภาพบำบัดระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of South Wales

uk

4619

34

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 1001

Sports and Exercise Medicine (Online delivery) MSc

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Sports and Exercise Medicine (Online Delivery) PGDip

เข้าชม19ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

95% ของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย South Wales สามารถหางานทำและเรียนต่อได้ภายในหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร
  • เปิดสอนมากกว่า500หลักสูตร
  • ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการชั้นนำ
  • ครูผู้สอนมีความชำนาญในสาขาวิชาของตนเอง