มี 2 หลักสูตรการควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพระดับปริญญาโทจากUniversity of South Wales

uk

3285

16

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 1001

MSc Obesity and Weight Management (Online Delivery)

เข้าชม38ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 26 มีนาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Postgraduate Diploma in Obesity and Weight Management (Online delivery)

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020, 26 มีนาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

95%ของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย South Wales สามารถหางานทำ หรือเรียนต่อภายในหกเดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร
  • เปิดสอนมากกว่า500หลักสูตร
  • ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการชั้นนำ
  • อาจารย์ผู้สอนมีความชำนาญในสาขาวิชาของตนเอง