หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ INTO Manchester (The University of Manchester) อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

12

International Foundation in Biosciences

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Foundation in Engineering and Science

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 มิถุนายน 2020, 28 มิถุนายน 2021

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Foundation in Humanities and Social Sciences

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 22 มิถุนายน 2020, 28 กันยายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Foundation in Pharmacy

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Foundation in Psychology

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

โดยพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย Manchester สถาบัน INTO Manchester มอบการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

  • ตั้งอยู่ในเขต North West England ที่มีสีสัน
  • นำเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษและเตรียมตัวในระดับมหาวิทยาลัย
  • เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Russell
  • ตั้งอยู่ในเมืองที่น่าตื่นตาที่สุดของโลก