ทั้งหมดที่ TAFE Queensland ออสเตรเลีย

null

3561

41

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Electronics and Communications Engineering

เข้าชม11ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$12,500.00 (฿ 278,603) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

เข้าชม12ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$12,400.00 (฿ 276,374) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Degree in Civil Engineering

เข้าชม17ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

A$16,400.00 (฿ 365,526) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Dental Prosthetics

เข้าชม43ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

A$24,600.00 (฿ 548,290) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate II in Horticulture / Certificate III in Horticulture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

A$12,400.00 (฿ 276,374) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate II in Horticulture / Certificate III in Horticulture / Diploma of Horticulture

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

A$12,400.00 (฿ 276,374) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate II in Horticulture / Certificate III in Horticulture / Diploma of Landscape Design

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

A$16,450.00 (฿ 366,641) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Animal Studies

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 6 ตุลาคม 2020, 25 มกราคม 2021, 19 เมษายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III in Cabinet Making

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$11,400.00 (฿ 254,085) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Carpentry

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$11,400.00 (฿ 254,085) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Dental Assisting

เข้าชม46ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Early Childhood Education and Care

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

A$6,200.00 (฿ 138,187) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า 86% ของ TAFE Queensland ได้รับการจ้างงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรต่างๆได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงถึง 87%
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก
  • ทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน