ทั้งหมดที่ TAFE Queensland ออสเตรเลีย

null

3781

37

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

10765NAT Certificate IV in Adult Tertiary Preparation

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

22334VIC Certificate IV in Cyber Security

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$12,000.00 (250,488 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AHC30716 Certificate III in Horticulture

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AHC32816 Certificate III in Rural Operations

เข้าชม15ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$10,000.00 (208,740 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AHC51116 Diploma of Conservation and Land Management

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$12,400.00 (258,838 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AUR30316 Certificate III in Automotive Electrical Technology

เข้าชม28ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$9,300.00 (194,128 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AUR30616 Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$9,300.00 (194,128 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AUR31116 Certificate III in Heavy Commercial Vehicle Mechanical Technology

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$9,300.00 (194,128 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$6,200.00 (129,419 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC30213 Certificate III in Education Support

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC33015 Certificate III in Individual Support (Ageing, Home and Community)

เข้าชม44ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC40213 Certificate IV in Education Support

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า 86% ของ TAFE Queensland ได้รับการจ้างงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรต่างๆได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงถึง 87%
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก
  • ทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน