เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ TAFE Queensland

australia

4262

36

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Electronics and Communications Engineering

เข้าชม19ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022

A$12,500.00 (฿ 299,609) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

เข้าชม15ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022

A$12,400.00 (฿ 297,212) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Degree in Civil Engineering

เข้าชม9ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 24 มกราคม 2022

A$16,400.00 (฿ 393,087) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Dental Prosthetics

เข้าชม44ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 24 มกราคม 2022

A$26,000.00 (฿ 623,186) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate II in Horticulture / Certificate III in Horticulture

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 24 มกราคม 2022

A$12,400.00 (฿ 297,212) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate II in Horticulture / Certificate III in Horticulture / Diploma of Horticulture

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 24 มกราคม 2022

A$12,400.00 (฿ 297,212) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate II in Horticulture / Certificate III in Horticulture / Diploma of Landscape Design

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 24 มกราคม 2022

A$16,450.00 (฿ 394,285) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Animal Studies

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 5 ตุลาคม 2021, 24 มกราคม 2022

A$8,500.00 (฿ 203,734) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III in Animal Studies / Certificate IV in Veterinary Nursing

เข้าชม148ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1.5 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน 2022

A$21,500.00 (฿ 515,327) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate III in Cabinet Making

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 7 กุมภาพันธ์ 2022

A$11,400.00 (฿ 273,243) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Carpentry

เข้าชม115ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 7 กุมภาพันธ์ 2022

A$11,400.00 (฿ 273,243) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Dental Assisting

เข้าชม70ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 12 กรกฎาคม 2021, 24 มกราคม 2022

A$8,800.00 (฿ 210,925) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ TAFE Queensland

บัณฑิตจำนวนกว่า 86% ของ TAFE Queensland ได้รับการจ้างงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรต่างๆได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงถึง 87%
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก
  • ทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน