ทั้งหมดที่ TAFE Queensland ออสเตรเลีย

null

3308

33

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

22334VIC Certificate IV in Cyber Security

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$12,000.00 (249,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AHC30716 Certificate III in Horticulture / AHC20416 Certificate II in Horticulture

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 MONTHS (CERTIFICATE III); 6 MONTHS (CERTIFICATE II)

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AHC32816 Certificate III in Rural Operations

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$10,000.00 (207,582 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AHC50116 Diploma of Agriculture / AHC51416 Diploma of Agribusiness Management / AHC32816 Certific ...

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR FOR DIPLOMA OF AGRICULTURE, DIPLOMA OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT AND 1 YEAR FOR CERTIFICATE III IN RURAL OPERATIONS

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AHC50416 Diploma of Horticulture / AHC30716 Certificate III in Horticulture / AHC20416 Certificat ...

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR FOR DIPLOMA; 6 MONTHS FOR CERTIFICATE III AND 6 MONTHS FOR CERTIFICATE II

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AHC50616 Diploma of Landscape Design / AHC30716 Certificate III in Horticulture / AHC20416 Certif ...

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR FOR DIPLOMA; 6 MONTHS FOR CERTIFICATE III AND 6 MONTHS FOR CERTIFICATE II

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AHC51116 Diploma of Conservation and Land Management

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$12,400.00 (257,402 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AUR30316 Certificate III in Automotive Electrical Technology

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$9,300.00 (193,051 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AUR30616 Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$9,300.00 (193,051 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AUR31116 Certificate III in Heavy Commercial Vehicle Mechanical Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$9,300.00 (193,051 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AUR40416 Certificate IV in Automotive Performance Enhancement / AUR30616 Certificate III in Light ...

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 MONTHS (CERTIFICATE IV); 1 YEAR 9 MONTHS (CERTIFICATE III)

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AUR40816 Certificate IV in Automotive Mechanical Overhauling / AUR30616 Certificate III in Light ...

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 9 MONTHS (CERTIFICATE IV); 1 YEAR 3 MONTHS (CERTIFICATE III)

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า 86% ของ TAFE Queensland ได้รับการจ้างงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรต่างๆได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงถึง 87%
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก
  • ทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน