มี 9 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากTAFE Queensland

null

3308

33

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

AHC50116 Diploma of Agriculture / AHC51416 Diploma of Agribusiness Management / AHC32816 Certific ...

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR FOR DIPLOMA OF AGRICULTURE, DIPLOMA OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT AND 1 YEAR FOR CERTIFICATE III IN RURAL OPERATIONS

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSB50215 Diploma of Business / BSB50815 Diploma of International Business

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,000.00 (290,615 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSB50215 Diploma of Business / BSB51915 Diploma of Leadership and Management

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,000.00 (290,615 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSB50215 Diploma of Business / BSB52415 Diploma of Marketing and Communication

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,400.00 (298,918 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management

เข้าชม6ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$13,400.00 (278,160 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

FNS50217 Diploma of Accounting / FNS40217 Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 MONTHS FOR DIPLOMA OF ACCOUNTING; 6 MONTHS FOR CERTIFICATE IV IN ACCOUNTING AND BOOKKEEPING

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MST50116 Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MST60116 Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising/MST50116 Diploma of Applied ...

เข้าชม22ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$15,500.00 (321,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

SIT50316 Diploma of Event Management

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$15,400.00 (319,676 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า 86% ของ TAFE Queensland ได้รับการจ้างงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรต่างๆได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงถึง 87%
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก
  • ทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน