มี 7 หลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีระดับจากTAFE Queensland

null

3308

33

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

22334VIC Certificate IV in Cyber Security

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$12,000.00 (249,098 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA51015 Diploma of Screen and Media (Animation and Visual Effects)

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,400.00 (298,918 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT30115 Certificate III in Information, Digital Media and Technology

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT50415 Diploma of Information Technology Networking

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$16,000.00 (332,131 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT50415 Diploma of Information Technology Networking / ICT30115 Certificate III in Information, ...

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR FOR DIPLOMA OF INFORMATION TECHNOLOGY NETWORKING AND 6 MONTHS FOR CERTIFICATE III IN INFORMATION, DIGITAL MEDIA AND TECHNOLOGY

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT50615 Diploma of Website Development / ICT30115 Certificate III in Information, Digital Media ...

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR (DIPLOMA); 6 MONTHS (CERTIFICATE III)

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT50715 Diploma of Software Development

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$16,000.00 (332,131 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า 86% ของ TAFE Queensland ได้รับการจ้างงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรต่างๆได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงถึง 87%
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก
  • ทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน