มี 11 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบระดับจากTAFE Queensland

null

3308

33

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

AHC50616 Diploma of Landscape Design / AHC30716 Certificate III in Horticulture / AHC20416 Certif ...

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR FOR DIPLOMA; 6 MONTHS FOR CERTIFICATE III AND 6 MONTHS FOR CERTIFICATE II

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CPP50911 Diploma of Building Design / MSF50213 Diploma of Interior Design and Decoration (Focus o ...

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,400.00 (298,918 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA50715 Diploma of Graphic Design

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$17,000.00 (352,889 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA50815 Diploma of Music Industry (Performance)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$17,500.00 (363,269 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA50815 Diploma of Music Industry (Sound Production)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$17,500.00 (363,269 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA51115 Diploma of Visual Arts

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$16,000.00 (332,131 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MEM30205 Certificate III in Engineering Mechanical Trade (Fitting and Turning)

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSF50113 Diploma of Interior Design and Decoration / CPP50911 Diploma of Building Design (Focus o ...

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,400.00 (298,918 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MSF50213 Diploma of Interior Design and Decoration

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$14,400.00 (298,918 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MST50116 Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MST60116 Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising/MST50116 Diploma of Applied ...

เข้าชม22ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$15,500.00 (321,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า 86% ของ TAFE Queensland ได้รับการจ้างงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรต่างๆได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงถึง 87%
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก
  • ทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน