มี 19 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากTAFE Queensland

null

3308

33

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

AUR30316 Certificate III in Automotive Electrical Technology

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$9,300.00 (193,051 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AUR30616 Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

A$9,300.00 (193,051 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AUR31116 Certificate III in Heavy Commercial Vehicle Mechanical Technology

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$9,300.00 (193,051 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AUR40416 Certificate IV in Automotive Performance Enhancement / AUR30616 Certificate III in Light ...

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 3 MONTHS (CERTIFICATE IV); 1 YEAR 9 MONTHS (CERTIFICATE III)

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AUR40816 Certificate IV in Automotive Mechanical Overhauling / AUR30616 Certificate III in Light ...

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 9 MONTHS (CERTIFICATE IV); 1 YEAR 3 MONTHS (CERTIFICATE III)

เริ่มเรียน - ประมาณ กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CPC30211 Certificate III in Carpentry

เข้าชม23ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 10 กุมภาพันธ์ 2020

A$11,400.00 (236,643 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CPC31912 Certificate III in Joinery

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$11,400.00 (236,643 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HED001 Associate Degree in Civil Engineering

เข้าชม16ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$16,400.00 (340,434 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HLT57915 Diploma of Anaesthetic Technology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$10,900.00 (226,264 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MEM30205 Certificate III in Engineering Mechanical Trade (Fitting and Turning)

เข้าชม37ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MEM30305 Certificate III in Engineering Fabrication Trade

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MEM30705 Certificate III in Marine Craft Construction

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$9,300.00 (193,051 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า 86% ของ TAFE Queensland ได้รับการจ้างงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรต่างๆได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงถึง 87%
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก
  • ทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน