มี 12 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากTAFE Queensland

null

3308

33

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

AHC51116 Diploma of Conservation and Land Management

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$12,400.00 (257,402 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

BSB50215 Diploma of Business / BSB52415 Diploma of Marketing and Communication

เข้าชม33ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,400.00 (298,918 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$6,200.00 (128,701 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC33015 Certificate III in Individual Support (Ageing, Home and Community)

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC52015 Diploma of Community Services

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC53315 Diploma of Mental Health

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$8,200.00 (170,217 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA50915 Diploma of Photography and Photo Imaging

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$17,000.00 (352,889 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA51015 Diploma of Screen and Media (Animation and Visual Effects)

เข้าชม26ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,400.00 (298,918 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA51015 Diploma of Screen and Media (Film and TV)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,400.00 (298,918 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA51015 Diploma of Screen and Media (Interactive Media)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$14,400.00 (298,918 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT30115 Certificate III in Information, Digital Media and Technology

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT50615 Diploma of Website Development / ICT30115 Certificate III in Information, Digital Media ...

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR (DIPLOMA); 6 MONTHS (CERTIFICATE III)

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า 86% ของ TAFE Queensland ได้รับการจ้างงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรต่างๆได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงถึง 87%
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก
  • ทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน