มี 3 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทั่วไป)ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากTAFE Queensland

australia

3266

30

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ICT30115 Certificate III in Information, Digital Media and Technology

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT50415 Diploma of Information Technology Networking

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$16,000.00 (335,190 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT50415 Diploma of Information Technology Networking / ICT30115 Certificate III in Information, ...

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR FOR DIPLOMA OF INFORMATION TECHNOLOGY NETWORKING AND 6 MONTHS FOR CERTIFICATE III IN INFORMATION, DIGITAL MEDIA AND TECHNOLOGY

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า 86% ของ TAFE Queensland ได้รับการจ้างงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรต่างๆได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงถึง 87%
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก
  • ทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน