มี 15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับจากTAFE Queensland

australia

3837

40

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Advanced Diploma of Electronics and Communications Engineering

เข้าชม11ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$12,500.00 (260,879 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

เข้าชม12ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$12,400.00 (258,792 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Associate Degree in Civil Engineering

เข้าชม18ครั้ง

Associate Degrees หรือเทียบเท่า

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 25 มกราคม 2021

A$16,400.00 (342,273 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Automotive Electrical Technology

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 25 มกราคม 2021

A$9,300.00 (194,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Cabinet Making

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$11,400.00 (237,921 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Carpentry

เข้าชม36ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$11,400.00 (237,921 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Heavy Commercial Vehicle Mechanical Technology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 25 มกราคม 2021

A$9,300.00 (194,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 25 มกราคม 2021

A$9,300.00 (194,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology and Certificate IV in Automotive Mechanica ...

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 25 มกราคม 2021

A$12,400.00 (258,792 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology and Certificate IV in Automotive Performan ...

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 8 กุมภาพันธ์ 2021

A$12,400.00 (258,792 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Marine Craft Construction

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020, 25 มกราคม 2021

A$9,300.00 (194,094 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma of Anaesthetic Technology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 มกราคม 2021

A$10,900.00 (227,486 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า 86% ของ TAFE Queensland ได้รับการจ้างงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรต่างๆได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงถึง 87%
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก
  • ทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน