มี 8 หลักสูตรสุขภาพและการแพทย์ระดับจากTAFE Queensland

australia

3270

31

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

CHC53315 Diploma of Mental Health

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$8,200.00 (172,207 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HED004 Bachelor of Dental Prosthetics

เข้าชม29ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$24,600.00 (516,620 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HLT33115 Certificate III in Health Services Assistance

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HLT35015 Certificate III in Dental Assisting

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HLT52015 Diploma of Remedial Massage

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$15,000.00 (315,012 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HLT54115 Diploma of Nursing

เข้าชม27ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 YEAR 6 MONTHS

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HLT55118 Diploma of Dental Technology

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$16,400.00 (344,413 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

HLT57915 Diploma of Anaesthetic Technology

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$10,900.00 (228,909 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า 86% ของ TAFE Queensland ได้รับการจ้างงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรต่างๆได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงถึง 87%
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก
  • ทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน