มี 9 หลักสูตรสังคมศาสตร์และสื่อระดับจากTAFE Queensland

australia

3886

40

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

เข้าชม18ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$6,200.00 (129,943 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC33015 Certificate III in Individual Support (Ageing, Home and Community)

เข้าชม57ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC52015 Diploma of Community Services

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$10,000.00 (209,585 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC53315 Diploma of Mental Health

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$8,200.00 (171,860 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA50915 Diploma of Photography and Photo Imaging

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$17,000.00 (356,295 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA51015 Diploma of Screen and Media (Animation and Visual Effects)

เข้าชม31ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$14,400.00 (301,802 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA51015 Diploma of Screen and Media (Film and TV Production)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$14,400.00 (301,802 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA51015 Diploma of Screen and Media (Interactive Media)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$14,400.00 (301,802 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ICT30115 Certificate III in Information, Digital Media and Technology

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า 86% ของ TAFE Queensland ได้รับการจ้างงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรต่างๆได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงถึง 87%
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก
  • ทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน