หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ TAFE Queensland ออสเตรเลีย

null

3495

34

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

10765NAT Certificate IV in Adult Tertiary Preparation

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

AHC51116 Diploma of Conservation and Land Management

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$12,400.00 (255,327 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$6,200.00 (127,664 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CHC52015 Diploma of Community Services

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$10,000.00 (205,909 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CPC30111 Certificate III in Bricklaying/Blocklaying

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 13 กรกฎาคม 2020

A$11,400.00 (234,736 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CPP50911 Diploma of Building Design

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1.5 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA50715 Diploma of Graphic Design

เข้าชม43ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$17,000.00 (350,045 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA50815 Diploma of Music Industry (Performance)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020

A$17,500.00 (360,341 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA50915 Diploma of Photography and Photo Imaging

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$17,000.00 (350,045 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA51015 Diploma of Screen and Media (Film and TV Production)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$14,400.00 (296,509 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

CUA51015 Diploma of Screen and Media (Interactive Media)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 มกราคม 2020, 13 กรกฎาคม 2020

A$14,400.00 (296,509 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

บัณฑิตจำนวนกว่า 86% ของ TAFE Queensland ได้รับการจ้างงาน และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • หลักสูตรต่างๆได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาสูงถึง 87%
  • ประสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วโลก
  • ทำงานร่วมกับทางภาครัฐและเอกชน