มี 2 หลักสูตรทันตสุขศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากCardiff University

uk

6587

37

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 198

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Medical and Dental Education MPhil

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2020, 1 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020, 1 ตุลาคม 2020, 4 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Medical and Dental Education PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2020, 1 เมษายน 2020, 1 กรกฎาคม 2020, 1 ตุลาคม 2020, 4 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัย Cardiff เป็นที่ยอมรับจากผู้ว่าจ้างจากทั่วโลก บัณฑิตจากที่นี่จึงเป็นที่ต้องการตัวเป็นอย่างยิ่ง

  • ติดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก
  • ตั้งอยู่ในเมืองหลวงที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
  • การสอนคุณภาพสูงโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพ
  • เพิ่งลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวก 600 ล้านปอนด์