ทั้งหมดที่ Oxford Brookes University อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

3776

29

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Accounting and Economics BSc (Hons)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£14,100.00 (562,574 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance (MSC)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£14,880.00 (593,696 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Accounting and Finance BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£14,100.00 (562,574 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Computer Science PGDip

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Animal Behaviour and Welfare (Abingdon and Witney) FdSc

เข้าชม1ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£9,270.00 (369,863 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Animal Biology and Conservation BSc (Hons)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£14,800.00 (590,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Animal Therapy and Rehabilitation (Top Up) (Abingdon and Witney College) BSc

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£9,270.00 (369,863 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£13,900.00 (554,595 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology Graduate Diploma

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

£13,730.00 (547,812 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology/Communications, Media and Culture BA (Hons)/BSc (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£13,900.00 (554,595 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology/Geography BA (Hons)/BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£13,900.00 (554,595 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Anthropology/History BA (Hons)/BSc (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

£13,900.00 (554,595 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับยอดเยี่ยม นักศึกษาของ Oxford Brookes มากกว่า 95% สามารถได้งานทำหรือเรียนต่อภายใน 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยสมัยใหม่ระดับชั้นนำของ UK (การจัดอันดับโดย QS)
  • เมืองปลอดภัยที่สุดอันดับ 8 ของ UK (Complete University Guide)
  • โครงการพัฒนา 220 ล้านปอนด์ตั้งแต่ปี 2015-2025
  • 94% ของผลงานวิจัยได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ