หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ ONCAMPUS Coventry อังกฤษ สหราชอาณาจักร

463

6

Intensive International Foundation Programme (IIFP) - Business

เข้าชม20ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน, พฤศจิกายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Intensive International Foundation Programme (IIFP) - Engineering and Physical sciences

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Intensive International Foundation Programme (IIFP) - Humanities and Social Sciences

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Intensive International Foundation Programme (IIFP) - Life Sciences

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มิถุนายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Foundation Programme (IFP) - Art and Design

เข้าชม20ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กันยายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Foundation Programme (IFP) - Business, Economics, Finance and Management

เข้าชม11ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กันยายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Foundation Programme (IFP) - Engineering and Sciences

เข้าชม2ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กันยายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Foundation Programme (IFP) - Humanities and Social Sciences

เข้าชม3ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กันยายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Foundation Programme (IFP) - Medical and Life Sciences

เข้าชม23ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ เมษายน, กันยายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

International Year One (Business , Art and Design) (IY1)

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

นักศึกษาของ ONCAMPUS Coventry จะได้ใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยของมหาวิทยาลัย Coventry ซึ่งรวมถึงอาคารวิทยาศาสตร์และสุขภาพมูลค่า 60 ล้านปอนด์

  • ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและการเอาใจใส่เป็นรายบุคคล
  • นักศึกษาจะมีอาจารย์กวดวิชาส่วนตัวหลังจากได้รับเข้าเรียน
  • นักศึกษาจะมีประสบการณ์เพียงพอเพื่อการปรับตัวกับการทำงานทั่วโลก
  • ONCAMPUS Coventry อยู่ใกล้กับใจกลางเมือง