เรียนต่อ อังกฤษ สหราชอาณาจักร ที่ ONCAMPUS London

uk

60

1

International Year One - Business (3 Terms)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Year One - Business (3.5 Terms)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 10.5 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน, พฤศจิกายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Year One - Business (4 Terms)

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, มิถุนายน, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's Foundation Programme (MFP) - Business (2 terms)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's Foundation Programme (MFP) - Business (3 terms)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's Foundation Programme (MFP) - Business (3.5 terms)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 10.5 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน, พฤศจิกายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's Foundation Programme (MFP) - Business (4 terms)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2022

£23,980.00 (฿ 1,090,000) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's Foundation Programme (MFP) - Engineering (2 terms)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's Foundation Programme (MFP) - Engineering (3 terms)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's Foundation Programme (MFP) - Engineering (3.5 terms)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 10.5 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน, พฤศจิกายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's Foundation Programme (MFP) - Engineering (4 terms)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2022

£23,980.00 (฿ 1,090,000) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master's Foundation Programme (MFP) - Life Sciences (2 terms)

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 28 มีนาคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ ONCAMPUS London

หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่นี่ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษาในสถาบันชั้นนำได้

  • ตั้งอยู่ใน Birkbeck มหาวิทยาลัย London
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยที่หลากหลาย
  • มีตัวเลือกในการรับประกันการเข้าศึกษาต่อ
  • ตั้งอยู่ในเขต central London เมืองการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

ติดต่อHotcourse