มี 5 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากONCAMPUS London

uk

71

Master's Foundation Programme (MFP) - Business

เข้าชม30ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เดือน

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2021, 22 มีนาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Undergraduate Foundation Programme - Business, Economics, Finance & Management

เข้าชม19ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

University of London Graduate Diploma - Management

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

University of London Graduate Diploma- Finance

เข้าชม56ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - 14 กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

International Year 1 - Business

เข้าชม16ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่นี่ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษาในสถาบันชั้นนำได้

  • ตั้งอยู่ใน Birkbeck มหาวิทยาลัย London
  • หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยที่หลากหลาย
  • มีตัวเลือกในการรับประกันการเข้าศึกษาต่อ
  • ตั้งอยู่ในเขต central London เมืองการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก