มี 5 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับจากUniversity of Wolverhampton

uk

586

1

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 801

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

International Foundation Year in Science and Engineering Foundation Certificate

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD Postgraduate research in Biological Sciences

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, สิงหาคม 2020, กันยายน 2020, ตุลาคม 2020, พฤศจิกายน 2020, ธันวาคม 2020

£13,645.00 (฿ 529,797) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD Postgraduate research in Biomedical Sciences

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, สิงหาคม 2020, กันยายน 2020, ตุลาคม 2020, พฤศจิกายน 2020, ธันวาคม 2020

£13,645.00 (฿ 529,797) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD Postgraduate research in Computer Science

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2020, สิงหาคม 2020, กันยายน 2020, ตุลาคม 2020, พฤศจิกายน 2020, ธันวาคม 2020

£13,645.00 (฿ 529,797) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

University Statement of Preparatory Studies Pre-Masters in Science

พื้นฐาน-ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020, 18 มกราคม 2021

£8,670.00 (฿ 336,632) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงทุนสำหรับนักศึกษาสัญชาติอินเดียและจากประเทศในเครือจักรภพ

  • มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Wolverhampton ใกล้เมือง Birmingham
  • อัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา 96% (DLHE)
  • ได้คะแนน silver ในการสำรวจ TEF
  • มีโรงเรียนนานาชาติสำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นการเฉพาะ