ทั้งหมดที่ University of Bath อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

1986

14

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 251

Accounting and Finance (with professional placement) BSc (Hons)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance BSocSc (Hons)

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Accounting and Finance MSc

เข้าชม13ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£25,000.00 (฿ 970,680) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Quantitative Methods in Social Sciences MRes

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£17,400.00 (฿ 675,593) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Advanced Quantitative Methods in Social Sciences PhD

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£17,400.00 (฿ 675,593) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Aerospace Engineering (with placement). MEng (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Aerospace Engineering MEng (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Clinical Psychology MSc

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£19,900.00 (฿ 772,661) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Economics (Banking and Financial Markets) online MSc

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2.5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Applied Economics MSc

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£19,400.00 (฿ 753,248) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Economics with Banking and Financial Markets MSc

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£19,400.00 (฿ 753,248) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Applied Forensic Psychology with Counselling

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 21 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£19,400.00 (฿ 753,248) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

การศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลกที่ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมแห่งอนาคตที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม

  • อันดับ 6 ในคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยของ Guardian ปี 2020
  • ตั้งอยู่ในเมือง Bath เมืองมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก
  • 30% ของประชากรนักศึกษาเป็นนักศึกษานานาชาติ
  • ทุนการศึกษา 4 ประเภทสำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นการเฉพาะ