มี 4 หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศระดับจากUniversity of Bath

uk

2373

14

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

Electronic Engineering with Space Science Technology (Sandwich) BEng (Hons)

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

£23,400.00 (฿ 944,089) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Electronic Engineering with Space Science Technology (Sandwich) MEng (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

£23,400.00 (฿ 944,089) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Electronic Engineering with Space Science Technology BEng (Hons)

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

£23,400.00 (฿ 944,089) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Electronic Engineering with Space Science Technology MEng (Hons)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 4 ตุลาคม 2021

£23,400.00 (฿ 944,089) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

การศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลกที่ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมแห่งอนาคตที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม

  • อันดับ 6 ในคู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยของ Guardian ปี 2020
  • ตั้งอยู่ในเมือง Bath เมืองมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก
  • 30% ของประชากรนักศึกษาเป็นนักศึกษานานาชาติ
  • ทุนการศึกษา 4 ประเภทสำหรับนักศึกษาต่างชาติเป็นการเฉพาะ