ทั้งหมดที่ UCL (University College London) อังกฤษ สหราชอาณาจักร

null

14158

84

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 15

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Advanced Architectural Research PG Cert

เข้าชม63ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Audiology MSc

เข้าชม24ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£25,150.00 (982,754 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Biomedical Imaging MSc

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£25,610.00 (1,000,729 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Clinical Optometry and Ophthalmology MSc

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£20,170.00 (788,157 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Educational Practice Graduate Diploma

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - มกราคม 2020

วันปิดรับสมัคร

29 November 2019

£12,160.00 (475,161 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Materials Science MSc

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£28,410.00 (1,110,141 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Minimally-Invasive Surgery MS

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£29,220.00 (1,141,792 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Neuroimaging MSc

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£27,040.00 (1,056,607 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Physiotherapy: Cardiorespiratory MSc

เข้าชม16ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£26,660.00 (1,041,758 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Physiotherapy: Neurophysiotherapy MSc

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£26,660.00 (1,041,758 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Physiotherapy: Paediatrics MSc

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ July 2020

£26,660.00 (1,041,758 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Advanced Spatial Analysis MPhil

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

£20,400.00 (797,144 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้