มี 12 หลักสูตรกฎหมายระดับจากUCL (University College London)

uk

5541

40

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 16

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Bachelor of Laws (UCL) and LLB Bachelor of Laws (University of Hong Kong) LLB (Hons)

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£22,080.00 (฿ 953,534) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

English and German Law (4 years) LLB (Hons)

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£22,080.00 (฿ 953,534) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Human Rights MA

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£25,800.00 (฿ 1,114,183) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Law LLB (Hons)

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£22,080.00 (฿ 953,534) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

คอร์สปริญญา 2 ประเทศ

Law LLM

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£28,500.00 (฿ 1,230,784) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Law MPhil/PhD

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£20,710.00 (฿ 894,370) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Law MPhil/PhD

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£20,710.00 (฿ 894,370) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Law with French Law (4 years) LLB (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£22,080.00 (฿ 953,534) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Law with German Law (4 years) LLB (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£22,080.00 (฿ 953,534) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Law with Hispanic Law (4 years) LLB (Hons)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£22,080.00 (฿ 953,534) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Legal and Political Theory MA

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£25,800.00 (฿ 1,114,183) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Venture Capital and Private Equity with Financial Technology MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021

£34,100.00 (฿ 1,472,622) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้