มี 47 หลักสูตรการเมืองระดับจากUCL (University College London)

uk

11585

65

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 15

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักร!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

Clinical Pharmacy, International Practice and Policy MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£28,930.00 (1,168,784 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Clinical Pharmacy, International Practice and Policy with Extended Placement MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 18 เดือน

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£28,930.00 (1,168,784 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Comparative Economics and Policy MA

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£26,890.00 (1,086,367 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Conservative Dentistry MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£49,870.00 (2,014,768 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Countering Organised Crime and Terrorism MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£27,460.00 (1,109,395 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Democracy and Comparative Politics MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£23,340.00 (942,945 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Economy, State and Society: Politics and Security MA (International)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£19,356.00 (781,990 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Economy, State and Society: Politics and the International Economy MA (International)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£19,356.00 (781,990 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Education and International Development MA

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£20,110.00 (812,452 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Education, Gender and International Development MA

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£20,110.00 (812,452 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Educational Planning, Economics and International Development MA

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£20,110.00 (812,452 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Engineering for International Development MSc

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 28 กันยายน 2020

£28,530.00 (1,152,623 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้