ทั้งหมดที่ Sunway College KL มาเลเซีย

null

815

32

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

เข้าชม32ครั้ง

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2019, กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Australian Matriculation Programme (AUSMAT)

เข้าชม24ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 - 12 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Cambridge GCE Advanced-Level (A-Level)

เข้าชม53ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15 - 18 MONTHS

เริ่มเรียน - 17 มิถุนายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Canadian International Matriculation Programme

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 17 กรกฎาคม 2019, 18 กันยายน 2019

RM28,500.00 (217,127 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB)

เข้าชม7ครั้ง

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

เต็มเวลา - MINIMUM 18 MONTHS

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certified Accounting Technicians (CAT)

เข้าชม12ครั้ง

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2019, กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Accounting

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 สิงหาคม 2019

RM17,550.00 (133,705 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Business Administration

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 สิงหาคม 2019

RM18,050.00 (137,514 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Communication

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 สิงหาคม 2019

RM18,000.00 (137,133 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Finance

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 สิงหาคม 2019

RM17,300.00 (131,800 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Information Technology

เข้าชม14ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 สิงหาคม 2019

RM18,000.00 (137,133 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Business (Enterprise Resource Planning Systems)

เข้าชม41ครั้ง

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - พฤษภาคม 2019, กรกฎาคม 2019, สิงหาคม 2019, กันยายน 2019, พฤศจิกายน 2019, มกราคม 2020, กุมภาพันธ์ 2020

RM28,000.00 (213,318 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ปริญญา 2 ประเทศ

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัย Sunway - KL เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพการสอน ความเป็นมืออาชีพ และนวัตกรรม

  • เรตติ้งในระดับ 6 ดาว โดย Malaysian Quality Evaluation System
  • มีหลักสูตรปูพื้นฐานที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
  • สามารถเข้าถึงผลงานของนักเขียนจาก Harvard
  • เป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่ปลอดภัยที่สุดในโลก