เรียนต่อ มาเลเซีย ที่ Sunway College KL

malaysia

267

4

Australian Matriculation Programme (AUSMAT)

เข้าชม7ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - มกราคม 2022

RM30,780.00 (฿ 233,531) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Cambridge GCE Advanced-Level (A-Level)

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 21 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

RM24,082.50 (฿ 182,716) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Canadian International Matriculation Programme (CIMP)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 9 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

RM39,980.00 (฿ 303,332) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Accounting

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM24,580.00 (฿ 186,491) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business Administration

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM24,905.00 (฿ 188,957) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Communication

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM25,605.00 (฿ 194,268) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM25,605.00 (฿ 194,268) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Finance

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM24,580.00 (฿ 186,491) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Information Technology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM25,605.00 (฿ 194,268) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Interactive New Media

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM25,605.00 (฿ 194,268) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Foundation Year

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 10 เดือน

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022, กุมภาพันธ์ 2022, มีนาคม 2022, เมษายน 2022

RM21,200.00 (฿ 160,847) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Sunway Foundation in Arts (FIA)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

RM24,980.00 (฿ 189,526) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Sunway College KL

วิทยาลัย Sunway - KL เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพการสอน ความเป็นมืออาชีพและนวัตกรรม

  • ได้คะแนนระดับ 6 ดาว โดย Malaysian Quality Evaluation System
  • ได้คะแนนระดับ tier-5 ในการประเมินโดย ‘SETARA’
  • มีหลักสูตรปูพื้นฐานที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
  • ห้องสมุดที่เปิดให้เข้าถึงผลงานของนักเขียนจาก Harvard