มี 7 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากSunway College KL

848

34

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

เข้าชม33ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - เมษายน 2019, กรกฎาคม 2019, กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB)

เข้าชม8ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - MINIMUM 18 MONTHS

เริ่มเรียน - กรกฎาคม 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certified Accounting Technicians (CAT)

เข้าชม12ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - เมษายน 2019, กรกฎาคม 2019, กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Accounting

เข้าชม7ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 สิงหาคม 2019

RM17,550.00 (135,598 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Business Administration

เข้าชม7ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 สิงหาคม 2019

RM18,050.00 (139,462 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Finance

เข้าชม9ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 สิงหาคม 2019

RM17,300.00 (133,667 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

เข้าชม10ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - MOST STUDENTS QUALIFY IN 3 TO 5 YEARS

เริ่มเรียน - กันยายน 2019

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัย Sunway - KL เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพการสอน ความเป็นมืออาชีพ และนวัตกรรม

  • เรตติ้งในระดับ 6 ดาว โดย Malaysian Quality Evaluation System
  • มีหลักสูตรปูพื้นฐานที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
  • สามารถเข้าถึงผลงานของนักเขียนจาก Harvard
  • เป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่ปลอดภัยที่สุดในโลก