มี 1 หลักสูตรแพทยศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากSunway College KL

malaysia

731

26

Cambridge GCE Advanced-Level (A-Level)

เข้าชม54ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15 - 18 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม, มิถุนายน 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัย Sunway - KL เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพการสอน ความเป็นมืออาชีพ และนวัตกรรม

  • เรตติ้งในระดับ 6 ดาว โดย Malaysian Quality Evaluation System
  • มีหลักสูตรปูพื้นฐานที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
  • สามารถเข้าถึงผลงานของนักเขียนจาก Harvard
  • เป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่ปลอดภัยที่สุดในโลก