มี 12 หลักสูตรหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับจากSunway College KL

malaysia

274

4

Australian Matriculation Programme (AUSMAT)

เข้าชม13ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 8 เดือน

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, เมษายน 2021, มกราคม 2022

RM30,780.00 (฿ 230,545) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Cambridge GCE Advanced-Level (A-Level)

เข้าชม21ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 21 เดือน

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

RM24,082.50 (฿ 180,380) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Canadian International Matriculation Programme (CIMP)

เข้าชม2ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 9 เดือน

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

RM39,980.00 (฿ 299,454) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Diploma in Accounting

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM24,580.00 (฿ 184,107) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business Administration

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM24,905.00 (฿ 186,541) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Communication

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM25,605.00 (฿ 191,784) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Finance

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM24,580.00 (฿ 184,107) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Information Technology

เข้าชม12ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM25,605.00 (฿ 191,784) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Interactive New Media

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM25,605.00 (฿ 191,784) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Monash University Foundation Year (MUFY)

เข้าชม3ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - มีนาคม 2021, เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM32,980.00 (฿ 247,023) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Sunway Foundation in Arts (FIA)

เข้าชม5ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

RM24,980.00 (฿ 187,103) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Sunway Foundation in Science and Technology (FIST)

เข้าชม4ครั้ง

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 1 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, กรกฎาคม 2021, กันยายน 2021, มกราคม 2022

RM25,980.00 (฿ 194,593) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Sunway College KL

วิทยาลัย Sunway - KL เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพการสอน ความเป็นมืออาชีพ และนวัตกรรม

  • เรตติ้งในระดับ 6 ดาว โดย Malaysian Quality Evaluation System
  • มีหลักสูตรปูพื้นฐานที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
  • สามารถเข้าถึงผลงานของนักเขียนจาก Harvard
  • เป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่ปลอดภัยที่สุดในโลก