มี 7 หลักสูตรหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากSunway College KL

malaysia

280

4

Diploma in Accounting

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM24,580.00 (฿ 187,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM24,905.00 (฿ 189,903) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Communication

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM25,605.00 (฿ 195,241) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Computer Science

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM25,605.00 (฿ 195,241) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Finance

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM24,580.00 (฿ 187,425) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Information Technology

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM25,605.00 (฿ 195,241) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma in Interactive New Media

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - เมษายน 2021, สิงหาคม 2021, มกราคม 2022

RM25,605.00 (฿ 195,241) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

ข้อมูลน่าสนใจ Sunway College KL

วิทยาลัย Sunway - KL เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพการสอน ความเป็นมืออาชีพ และนวัตกรรม

  • เรตติ้งในระดับ 6 ดาว โดย Malaysian Quality Evaluation System
  • มีหลักสูตรปูพื้นฐานที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
  • สามารถเข้าถึงผลงานของนักเขียนจาก Harvard
  • เป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่ปลอดภัยที่สุดในโลก