หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ Sunway College KL มาเลเซีย

853

34

Australian Matriculation Programme (AUSMAT)

เข้าชม19ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 - 12 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ มีนาคม 2020

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Cambridge GCE Advanced-Level (A-Level)

เข้าชม53ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15 - 18 MONTHS

เริ่มเรียน - 17 มิถุนายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Canadian International Matriculation Programme

เข้าชม5ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 17 กรกฎาคม 2019, 18 กันยายน 2019

RM28,500.00 (220,202 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Accounting

เข้าชม7ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 สิงหาคม 2019

RM17,550.00 (135,598 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Business Administration

เข้าชม7ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 สิงหาคม 2019

RM18,050.00 (139,462 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Communication

เข้าชม3ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 สิงหาคม 2019

RM18,000.00 (139,075 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Finance

เข้าชม9ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 สิงหาคม 2019

RM17,300.00 (133,667 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Information Technology

เข้าชม13ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 สิงหาคม 2019

RM18,000.00 (139,075 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Monash University Foundation Year (MUFY)

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 17 กรกฎาคม 2019, 19 สิงหาคม 2019

RM20,000.00 (154,528 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัย Sunway - KL เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพการสอน ความเป็นมืออาชีพ และนวัตกรรม

  • เรตติ้งในระดับ 6 ดาว โดย Malaysian Quality Evaluation System
  • มีหลักสูตรปูพื้นฐานที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ
  • สามารถเข้าถึงผลงานของนักเขียนจาก Harvard
  • เป็นหนึ่งในวิทยาเขตที่ปลอดภัยที่สุดในโลก