หลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมดที่ Sunway College KL มาเลเซีย

862

36

Australian Matriculation Programme (AUSMAT)

เข้าชม17ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 9 - 12 MONTHS

เริ่มเรียน - 21 มีนาคม 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Cambridge GCE Advanced-Level (A-Level)

เข้าชม38ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 15 - 18 MONTHS

เริ่มเรียน - 22 มีนาคม 2019, 17 มิถุนายน 2019

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Canadian International Matriculation Programme

เข้าชม4ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 21 มีนาคม 2019, 17 กรกฎาคม 2019, 18 กันยายน 2019

RM28,500.00 (218,076 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Accounting

เข้าชม2ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 มีนาคม 2019, 8 สิงหาคม 2019

RM17,550.00 (134,289 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Business Administration

เข้าชม5ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 มีนาคม 2019, 8 สิงหาคม 2019

RM18,050.00 (138,115 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Communication

เข้าชม3ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 มีนาคม 2019, 8 สิงหาคม 2019

RM18,000.00 (137,732 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Finance

เข้าชม8ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 มีนาคม 2019, 8 สิงหาคม 2019

RM17,300.00 (132,376 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Information Technology

เข้าชม10ครั้ง

วิชาชีพและอาชีวะศึกษา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 25 มีนาคม 2019, 8 สิงหาคม 2019

RM18,000.00 (137,732 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Monash University Foundation Year (MUFY)

เข้าชม6ครั้ง

หลักสูตรปริญญาตรี

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 22 มีนาคม 2019, 17 กรกฎาคม 2019, 19 สิงหาคม 2019

RM20,000.00 (153,036 ฿) ต่อปี

โปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้

วิทยาลัย Sunway กัวลาลัมเปอร์เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำในด้านการสอนที่มีคุณภาพสูง, ความเป็นมืออาชีพและนวัตกรรม

  • ได้คะแนน 6 ดาวโดย MyQUEST ในสาขาวิทยาลัยเอกชน
  • เปิดสอนหลักสูตรเตรียมมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
  • มีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยสำหรับนักศึกษา
  • หนึ่งในวิทยาเขตที่ปลอดภัยที่สุดในโลก