เรียนต่อ ออสเตรเลีย ที่ Lexis English

australia

88

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

ฟรี

คู่มือเรียนต่อออสเตรเลีย!

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย? ดาวน์โหลดคู่มือเรียนต่อ...รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ไว้ที่เดียว

BSB50120 Diploma of Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 68 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 4 เมษายน 2022, 9 พฤษภาคม 2022, 20 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB50420 Diploma of Leadership and Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 68 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 4 เมษายน 2022, 9 พฤษภาคม 2022, 20 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB50820 Diploma of Project Management

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 68 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021, 22 พฤศจิกายน 2021, 17 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 4 เมษายน 2022, 9 พฤษภาคม 2022, 20 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB60120 Advanced Diploma of Business

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 57 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 4 เมษายน 2022, 9 พฤษภาคม 2022, 20 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB60420 Advanced Diploma of Leadership And Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 57 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021, 22 พฤศจิกายน 2021, 17 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 4 เมษายน 2022, 9 พฤษภาคม 2022, 20 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

BSB60720 Advanced Diploma of Program Management

Pathways สู่ระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 68 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 4 เมษายน 2022, 9 พฤษภาคม 2022, 20 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate III in Business

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 36 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 24 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 28 มีนาคม 2022, 9 พฤษภาคม 2022, 13 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Business – Sustainability

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 68 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021, 22 พฤศจิกายน 2021, 17 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 4 เมษายน 2022, 9 พฤษภาคม 2022, 20 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Entrepreneurship and New Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 57 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021, 22 พฤศจิกายน 2021, 17 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 4 เมษายน 2022, 9 พฤษภาคม 2022, 20 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate IV in Marketing and Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 68 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 17 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 4 เมษายน 2022, 9 พฤษภาคม 2022, 20 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Diploma of Marketing and Communication

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 68 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 18 ตุลาคม 2021, 22 พฤศจิกายน 2021, 17 มกราคม 2022, 21 กุมภาพันธ์ 2022, 4 เมษายน 2022, 9 พฤษภาคม 2022, 20 มิถุนายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

SHB30215 Certificate III in Make-Up

เข้าชม17ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 22 สัปดาห์

เริ่มเรียน - 27 กันยายน 2021, 17 มกราคม 2022, 11 เมษายน 2022, 4 กรกฎาคม 2022, 26 กันยายน 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้